Za piękne zdjęcia, które tworzą charakter tej strony, "odpowiadają"

Barbara Ostrowska  http://www.barbaraostrowska.com/

Robert Witt   http://www.wittwornia.pl/