1. Studio jest otwarte na 15 min. przed zajęciami. 
 2. Strój do ćwiczeń powinien być wygodny.
 3. Do ćwiczeń należy przystępować z pustym żołądkiem, min 2-3 godz. po posiłku.
 4. Nie należy ćwiczyć bezpośrednio po saunie, masażu czy kilkugodzinnym pobycie na słońcu.
 5. Wszelkie dolegliwości i problemy zdrowotne należy zgłosić nauczycielowi przed zajęciami.
 6. Panie w ciąży i podczas menstruacji, prosimy poinformować nauczyciela o aktualnym samopoczuciu.
 7. Jeśli w czasie zajęć wystąpią się jakieś dolegliwości (osłabienie, ból głowy, zawroty, ból pleców, nagły skok lub spadek ciśnienia) należy poinformować o tym osobę prowadzącą.
 8. Zwróć uwagę, aby zdejmować buty przed wejściem do przebieralni i na salę.
 9. Po zakończonej lekcji odłóż wszystkie pomoce, z których korzystasz na zajęciach, na swoje miejsce.

OPŁATY:

 1. Opłaty należy dokonać przed lekcją. 
 2. Karnet obowiązuje od początku do końca danego miesiąca.
 3. Nieobecność można odrobić najdalej do końca następnego miesiąca. Jest to dodatkowa lekcja niezależna od lekcji karnetowych.
 4. Niewykorzystane zajęcia można przesunąć na następny miesiąc tylko pod warunkiem wykupienia nowego karnetu o równej lub większej wartości.
 5. Nie zwracamy pieniędzy za nie wykorzystane lekcje. 
 6. Nie przenosimy wpłat na następny miesiąc